council board

  1. belediye meclisi toplantısı
Danıştay İdari İşler Kurulu Proper Name, Organizations