council of state

  1. Noun, Law Danıştay
  2. Proper Name, Organizations Şura-yı Devlet
  3. Devlet Şûrası
  4. divan
  5. Noun Şura-yı Devlet
Danıştay Başsavcısı Noun, Law
Danıştay İdari İşler Kurulu Proper Name, Organizations
Danıştay Savcısı Proper Name, Law
Danıştay Birinci Dairesi Proper Name, Organizations
Danıştay Genel Kurulu Proper Name, Organizations
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Proper Name, Organizations
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Noun, Law
Danıştay Onuncu Dairesi Proper Name, Organizations