course of action

  1. Noun hareket tarzı
  2. Noun yol haritası
tutulacak yolun planını çizmek Verb
bir hareket tarzı planlamak Verb
kendine belli bir hal çaresi saptamak Verb
bir hareket tarzı önermek Verb
bir davranış şekli benimsemek Verb
birine belli bir hareket tarzını zorla benimsetmek Verb