court of inquiry

  1. Noun araştırma/tahkikat kurulu: kaza vb. sebebini araştırmak için halk arasından seçilen üyelerden kurulu heyet.
bir araştırma kurulu oluşturmak Verb