court of st james

  1. (Br) İngiliz Sarayı
İngiliz Krallık Sarayı.
ambassador to the Court of St. James: İngiliz kralı/kraliçesi nezdinde elçi. Noun
İngiliz Krallık Sarayı.
ambassador to the Court of St. James: İngiliz kralı/kraliçesi nezdinde elçi. Noun