court of st james

İngiliz Krallık Sarayı.
ambassador to the Court of St. James: İngiliz kralı/kraliçesi nezdinde elçi. İsim
İngiliz Krallık Sarayı.
ambassador to the Court of St. James: İngiliz kralı/kraliçesi nezdinde elçi. İsim