covenantor

  1. Noun yükümlü, borçlu, sözleşme/mukavele ile yüküm/taahhüt altına giren kimse.