1. İsim yükümlü, borçlu, sözleşme/mukavele ile yüküm/taahhüt altına giren kimse.