cover oneself

  1. bürünmek.
    to cover oneself with glory: şan ve şeref kazanmak.
    He covered himself with ridicule:
    kendini gülünç duruma düşürdü.
örtünmek Verb
tesettür etmek Verb