cow into obedience

  1. Verb yıldırarak boyun eğdirmek