cramped

  1. Adjective kasınçlı, kasılmış, kenetlenmiş, sıkışmış.
  2. Adjective okunması zor, kargacık burgacık.
    cramped handwriting.
  3. Adjective sıkıcı.
    cramped style: sıkıcı üslûp.
sıkışık
sıkışık durumda olmak Verb
yeri az olmak Verb
yeri dar/sıkışık olmak, sıkışmak.