create imaginary difficulties

  1. Verb uydurma güçlükler çıkarmak