criminal proceedings

  1. Noun, Law ceza davası
  2. Noun, Criminal Law ceza yargılaması
  3. Noun, Law kovuşturma
  4. cezai takibat
  5. cezai kovuşturma
  6. Noun, Criminal Law kamu davası
suç takibatında bulunmak Verb
cezai takibatın zamanaşımı uğraması
cezai takibatın zamanaşımına uğraması
Ceza Kovuşturmalarının Aktarılmasına Dair Avrupa Sözleşmesi Noun, International Law