critical angle

  1. Noun (optik) dönüşül açı: iç tam yansımanın tümüyle gerçekleştiği en küçük geliş açısı.
  2. Noun
    critical angle of attack ile ayni anlama gelir. dönüşül saldırış açısı.
critical angle ile ayni anlama gelir. dönüşül saldırış açısı.