crowd forward

  1. Verb ileri üşüşmek
  2. ileriye
  3. Verb öne doğru itişmek