crucible

  1. Noun pota, maden ergitme kabı.
  2. Noun ocak altlığı, maden ergitme fırınında ergimiş madenin toplandığı çukur.
    crucible steel: ergimiş çelik, döküm çeliği.
  3. Noun ciddî araştırma/muayene.