1. İsim pota, maden ergitme kabı.
  2. İsim ocak altlığı, maden ergitme fırınında ergimiş madenin toplandığı çukur.
    crucible steel: ergimiş çelik, döküm çeliği.
  3. İsim ciddî araştırma/muayene.