current capital

  1. (US) işletme sermayesi
  2. döner sermaye