current year

  1. içinde bulunulan sene
  2. cari yıl
  3. cari sene
cari hesap yılı
içinde bulunulan malî yıl
cari vergi yılı