custom of the country

  1. Noun ülkenin gelenekleri
memlekette âdet olduğu üzere