cut no ice

  1. iz bırakmamak, önemli olmamak, etkisiz kalmak.
  2. (a) iyi intiba/tesir bırakmamak, rağbet/itibar görmemek, geçmemek.
    This kind of production will cut
    no ice on the international market. (b)
    cut no ice (with someone): (bir kimseye) söz geçirememek, üzerinde nüfuzu/etkisi olmamak, hiç tesir etmemek, sökmemek.
    A man's money or importance never cuts any ice with him.
(US) biri üzerinde önem ve etkisi olmamak Verb