cut one's coat according to one's cloth

  1. ayağını yorganına göre uzatmak.