cut open

  1. Verb karnını açmak
bir kitabın sayfalarını keserek açmak Verb
kitabın sayfalarını keserek açmak Verb