cut the ground out from under one's feet

  1. (a) ayağını kaydırmak, plânlarını bozmak, (b) delillerini çürütmek.