cut through

  1. Verb engelleri kaldırarak yol açmak
  2. Verb güçlüklerin üstesinden gelmek
  3. kesik
balta girmemiş ormanda kendine yol açmak Verb
balta girmemiş orman da kendine yol açmak Verb
delmek Verb