cut through

  1. Fiil engelleri kaldırarak yol açmak
  2. Fiil güçlüklerin üstesinden gelmek
  3. kesik
balta girmemiş ormanda kendine yol açmak Fiil
balta girmemiş orman da kendine yol açmak Fiil
delmek Fiil