dünyanın her yerinde ulusların içinde yaşayan

  1. fourth world