dandy note

  1. bir gümrük antreposundan belgede adı geçen malların teslimine müsaade eden gümrük belgesi
  2. Noun ihraç edilecek malların antrepodan teslim alınabilmesi için depo memuruna verilen emir kâğıdı