data book

  1. Noun en son bilgilere kolayca ulaşma ve bunları daha eski olanlarla karşılaştırma imkânı verecek biçimde düzenlemiş veri deposu