dead assets

  1. normal işletme koşulları tahtında verimli olmayan aktifler ,(gerektiğinde kullanılan yedek bir makine
    veya pahalı bir tesisat , kullanılmadıkları süre
  2. verimsiz aktif