dead copy

  1. basılmış el yazısı nüsha
  2. basılmış elyazısı nüsha