dead loss

  1. kesin kayıp
  2. net zarar
biri için tamamıyla kullanılmaz hale gelmek Verb