dead stock

  1. ölü stok
  2. satılması zor
  3. işletme döner sermayesinin herhangi bir bölümünü oluşturmayan
  4. dolayısıyla da kâr getirmeyen mallar
  5. Noun tarım makineleri
  6. demirbaşlar ve binalar
  7. ölü stok (satılması zor , işletme döner sermayesinin herhangi bir bölümünü oluşturmayan , dolayısıyla da kârlı olmayan mallar