dead water

  1. durgun su
  2. dümen suyu
(US) bir projenin daha başlangıçta tümüyle başarısızlığa uğraması