(US) bir projenin daha başlangıçta tümüyle başarısızlığa uğraması