deal with a case

  1. Verb bir davayı karara bağlamak
bir konuda taraf tutmadan karar vermek Verb