deal with a case

bir konuda taraf tutmadan karar vermek Fiil