deal with sb

  1. Verb birinin icabına bakmak
biriyle anlaşmak Verb
biriyle araya mesafe koyarak iş yapmak Verb
bir işlemin tarafların birbirleriyle ilişkisi yokmuş gibi yürütülmesi
birine karşı adil davranmak Verb
birine sert davranmak Verb