deal with sb

biriyle anlaşmak Fiil
biriyle araya mesafe koyarak iş yapmak Fiil
bir işlemin tarafların birbirleriyle ilişkisi yokmuş gibi yürütülmesi
birine karşı adil davranmak Fiil
birine sert davranmak Fiil