debate with yourself

  1. Verb iyice düşünmek
  2. Verb enine boyuna düşünmek
  3. Verb tartmak