decide in the last instance

  1. Verb temyiz söz konusu olmaksızın kesin karar vermek
  2. Verb temyizsiz karar vermek