decide in the last instance

  1. Fiil temyiz söz konusu olmaksızın kesin karar vermek
  2. Fiil temyizsiz karar vermek