deep-rooted

  1. Adjective derinlere kök salmış, kökü derinlerde, derine dikilmiş.
  2. Adjective köklü, kökleşmiş, yerleşmiş, sağlam, kesin, sabit, sökülüp atılması zor.
değeri artık önemli olmamasına karşın bir ürün ya da markaya olan bağlılığın sürmesi
derin köklü talep
derin nefret
derinlere kök salmış