delay one's departure

  1. Verb yolculuğunu ertelemek
  2. Verb ayak sürümek