deliberation

 1. Noun ayrıntılı bir şekilde düşünme
 2. Noun ölçüp biçme
 3. Noun mütalaa
 4. Noun enine boyuna düşünme
 5. Noun etraflıca düşünme
 6. Noun kafa yorma
 7. Noun tartışma
 8. Noun görüşme
 9. Noun değerlendirme
 10. Noun ihtiyat
 11. Noun temkin
tedbirli davranmak Verb
uzun müzakerelerden sonra
müzakere konusu yapmak Verb
müzakere edilmek Verb
tartışmaya girişmek Verb
bir soruyu enine boyuna tartışmak Verb
müzakere yoluyla Adverb
kapalı müzakere Noun, Law