deliberation

 1. İsim ayrıntılı bir şekilde düşünme
 2. İsim ölçüp biçme
 3. İsim mütalaa
 4. İsim enine boyuna düşünme
 5. İsim etraflıca düşünme
 6. İsim kafa yorma
 7. İsim tartışma
 8. İsim görüşme
 9. İsim değerlendirme
 10. İsim ihtiyat
 11. İsim temkin
tedbirli davranmak Fiil
uzun müzakerelerden sonra
müzakere konusu yapmak Fiil
müzakere edilmek Fiil
tartışmaya girişmek Fiil
bir soruyu enine boyuna tartışmak Fiil
müzakere yoluyla Zarf
kapalı müzakere İsim, Hukuk