department hospital

  1. askeri hastane
bir hastanenin cerrahi bölümü