deploy

  1. Verb aç(ıl)mak, yay(ıl)mak.
  2. Verb (stratejik bir plana göre) birlikleri yerleştirmek/düzenlemek /bir yerden bir yere nakletmek.
    We must
    deploy all our soldiers correctly in order to win the battle.
  3. Verb düzenlemek, tertiplemek, tanzim etmek.
    We must deploy our skill in order to succeed in business.
tertiplenme Noun
politik becerilerini göstermek Verb