depressed area

  1. az gelişmiş bölge
  2. yoksul/fakir bölge, (iktisaden) az gelişmiş/geri kalmış bölge.