deprivation

  1. Noun, Sociology yoksunluk
  2. Noun, Sociology mahrumiyet
  3. Noun yoksun/mahrum etme/bırakma.
  4. Noun yoksunluk, mahrumiyet, yoksun/mahrum olma.
    The many deprivation = deprivals from which the poor suffer.
  5. Noun yitik, kayıp, zayi, yitirme, kaybetme.
  6. Noun işten/görevden uzaklaş(tır)ma.
  7. Noun ihtiyaç, zaruret, sıkıntı.
mahrumiyet bölgesi
kişinin beklediğiyle elde ettiği arasındaki fark
emekli maaşından mahrum olma
vatandaşlıktan mahrum etme
yurttaşlık haklarından mahrum edilme
medeni hakların kaybı
anayasal haklarından mahrum olma
(US) anayasal haklarından mahrum olma
bir hakkı kullanmaktan mahrumiyet
(bir hakkı) kullanmaktan mahrumiyet
yararlanmaktan mahrum kalmak Verb
sağlıksız durumda olma
özgürlüğün kısıtlanması Noun, Law
hürriyetten yoksun kılma Noun, Rights-Freedoms
kişiyi hürriyetinden yoksun kılma Noun, Law
özgürlükten yoksun bırakma Noun, Rights-Freedoms
mevkiinden alınma